Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lublina do celebrowania naszych odmienności! 🎉
W ramach “Akademii Lokalnego Animatora” realizowanej przez Fundację Sempre a Frente młodzi Uczestnicy Aakademii na przełomie 2020/2021 brali udział w warsztatach poświęconych inicjowaniu i organizowaniu działań dla lokalnej społeczności 🙋‍♀️
W 2020 zorganizowali konkurs “Alterity”, zachęcając młodych do pokazania swojego unikalnego stylu w ubiorze. Potem stworzyli filmik z autorską muzyką – promujący odmienność swoich rówieśników, ukazujący ich nietypowe pasje. Tym razem na łonie natury zaproszą Was do odkrycia swojej odmienności. Swojego ALTERITY!
W planach:
🔹Tworzenie wystawy “Difference is nice”
🔸Premiera filmu podsumowującego projekt
🔹Inspiracyjne dzielenie się historiami różnorodnych sukcesów
🔸Edukacyjne gry i sporty w plenerze
Zapraszamy!
Pomysłodawcami inicjatywy „Alterity” są uczniowie XXX Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie.
Wydarzenie podsumowujące działania uczestników “Akademii Lokalnego Animatora” realizowanej w ramach projektu Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży, finansowanego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) Narodowego Instytutu Wolności.
Projekt wpisuje się tematycznie w obchody European Youth Week oraz European Diversity Month 2021.