Młodzież & Mobilna Szkoła !!!

Sesja z użyciem Mobilnej Szkoły. Impreza odbędzie się od 15:00 do 18:00 na obiekcie sportowym w Gliwicach przy ul. Orkana 8

Tablice „Mobilnej” rozsuwają się teleskopowo na długość kilku metrów. Można po nich mazać kredą jak po zwykłych szkolnych tablicach. Można ponadto przytwierdzać do nich ponad 300 wymiennych, kolorowych paneli edukacyjnych, na których znajdują się gry i zabawy z zakresu: higieny, podstawowej wiedzy szkolnej, praw dziecka, profilaktyki uzależnień, zdrowego żywienia etc. Zadania opracowane są w specjalny sposób, aby dzieci mogły (nawet nieświadomie, poprzez zabawę) zdobywać podstawowe informacje, których im często brakuje i ćwiczyć swoje umiejętności oraz wzmacniać swoją samoocenę. Wydarzenie związane z wykluczeniem społecznym.

Szczegółowe informacje o Mobilnej Szkole na stronie: http://www.gtwgliwice.pl/szkola-mobilna.html