Wydarzenie będzie reprezentowane w formie prezentacji multimedialnej na Facebook Hufca Pracy w Inowrocławiu w dniu 28 maja 2021r.

Jego celem będzie ukazanie znaczenia wolontariatu w życiu młodego człowieka. Młodzież z grupy inicjatywnej 2 – 3 Hufca racy w Inowrocławiu podzieli się swoimi działaniami na rzecz seniorów z inowrocławskiego Domu Pomocy Społecznej. Uczestnicy na co dzień realizują zadania w ramach Projektu Solidarności „Złota Jesień”, który jest współfinansowany przez Europejski Korpus Solidarności. Poprzez filmik młodzież chce zwrócić uwagę, że okres pandemii nie jest przeszkodą, aby zrobić wiele dobrego dla innych, być aktywnym i rozwijać swoje pasje i zainteresowania.