Zrównoważony rozwój ma na celu trwałą jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń, poprzez integrację oraz kształtowanie właściwych proporcji pomiędzy celami: duchowymi, ekonomicznymi, ekologicznymi, społecznymi, instytucjonalno-przestrzennymi. Problemy doby obecnej takie, jak przemiany społeczno-gospodarcze oraz kulturowe, dotyczą również zachowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego i powinny być przedmiotem szerokich dyskusji naukowych. W trosce o wszechstronny rozwój człowieka należy od najmłodszych lat wyposażać go w spójny system wartości, a także ukazywać dotychczasowe działania, dotyczące pokoju, dialogu kultur i cywilizacji oraz ekologii i środowiska.

Podczas debaty poruszona zostanie tematyka ważności wprowadzania ekologicznych działań w żłobku, przedszkolach z małymi dziećmi. Podczas warsztatów Uczennice wykonają ekologiczne pomoce dydaktyczne dla dzieci z Przedszkoli powiatu pszczyńskiego, które później przekażą.