Jak stworzyć projekt, którego walory natychmiast dostrzegą grantodawcy i bez oporów przyznają na niego dofinansowanie? Nikt nie wie tego lepiej niż ci, którzy te projekty oceniają i… je realizują.

Zapraszamy na spotkanie z Adrianną i Beatą, ekspertkami Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz realizatorem projektów młodzieżowych. Porozmawiamy o wymianach młodzieży i projektach lokalnych, na które można otrzymać dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Spotkanie poprowadzi Wawrzyniec Pater z Krajowego Biura Eurodesk Polska.
Gość | Piotr Pisiewicz (Stowarzyszenie Impakt)