Podczas ETM chcemy promować europejskie wartości, dlatego zapraszamy młodzież mieszkającą w Kielcach i młodzież pochodzącą z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu czy Rosji mieszkającą w Kielcach do udziału w szkoleniu antydyskryminacyjnym. Szkolenie poprowadzi trenerka z wieloletnim doświadczeniem. Skąd bierze się dyskryminacja? Kto kogo dyskryminuje? Skąd się wziął hejt i mowa nienawiści? Jaka jest sytuacja mniejszości narodowych w Polsce? Jak przeciwdziałać stereotypom i dyskryminacji? Jak działać na rzecz lepszego i wspólnego jutra?

Przyjdź na szkolenie i działaj wspólnie z nami na rzecz otwartości, szacunku i tolerancji!