Otwarcie wystawy pt. Przyroda jest wieczna, jeżeli jest bezpieczna. Cele jest nawiązanie do odbywającego się 24.05 Europejskiego Dnia Parków Narodowych oraz podkreślenie działań szkoły w zakresie ochrony środowiska naturalnego i dbałości o najbliższe otoczenie. Jeśli chodzi o Parki Narodowe, to chcemy zaprosić wszystkich zainteresowanych na wirtualną wycieczkę po najpiękniejszych Parkach Narodowych występujących w Polsce.