Ciekawe przedsięwzięcie, 30 PL+ 30 LT =60 uczestników, ok. połowy niepełnosprawnych (niedosłyszących lub o ograniczonej mobilności. Przepiękna impreza związana z programami szkolnymi ówczesnych maturzystów w Polsce i na Litwie, pod nazwą „POETA  OBOJGA  NARODÓW” – Praca zawiera opisy w 3-ch językach oraz prace warsztatowe uczestników:  literackie oraz plastyczne. 

Do pokazania, jaki dorobek może zaproponować program Wymiany Młodzieży, jeżeli jest rzetelnie przygotowany i w 100%-ach wykonany! 

Inwokacja po polsku.

Prace plastyczne: